0 votes
in Trend by (280 points)

ongemak van paard en ruiter cryptogram ? Het cryptogram is een gecodeerde tekst en bestaat uit een korte passage die op het punt staat te worden ontsleuteld. De auteur schrijft het in gecodeerde of gecodeerde vorm, of laat spaties of andere spaties achter waar de letters moeten voorkomen. Van de cryptogramoplosser wordt verwacht dat hij de hiaten opvult, waarbij hij enige kennis gebruikt om de originele tekst te raden.

ongemak van paard en ruiter cryptogram

 Dit specifieke cryptogram dat we vandaag overwegen, is geschreven door Leonard Richardson en noemde het „ongemak voor paard en ruiter”. Cryptogram voor paarden en ruiters Cryptogrammen voor paarden en ruiters hebben een bijzonder nadeel dat nog niet voldoende is onderzocht. Deze taak werd onder de aandacht van de dierenartsen gebracht en er werd geen duidelijke consensus bereikt. Het is algemeen aanvaard dat paardenpijn het gevolg is van overmatige druk die door het zagel op de rug van het dier wordt uitgeoefend, maar veel ruiters zullen het niet eens zijn met deze diagnose. Ongemak tussen paard en ruiter (crypte) `8 letters. Dit is een traditionele Engelse puzzel die kan worden opgelost met een combinatie van logica en kennis. Deze cryptogrampuzzel bestaat uit vier sets, die moeten worden ontcijferd door van links naar rechts de letters van het zevende woord te vinden, één letter in elke zin. Je kunt het antwoord vinden door naar de onderstaande tabel te kijken en deze alfabetisch te reorganiseren. 

1 Answer

0 votes
by (280 points)
 
Best answer
ongemak van paard en ruiter cryptogram

Categories

Welcome to Al-frsaan Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...